legepersonal.no
Post New Job

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 1. august 2022

Heltid Oppdal Kommune in Fastlege
  • Post Date : 16 mai 2022
Email Job
  • Share:

Job Description

Ledig fastlegehjemmel

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 1. august 2022

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Legesentrene flyttet sammen i helt nytt bygg den 20.03.2020. Auna legesenter er i 1. etg. og Oppdal legesenter i 2. etg. Ambulansestasjon, ulike legespesialister, helsestasjonen og jordmortjenesten er tilknyttet samme bygg. Den ledige hjemmelen er knyttet til Oppdal legesenter, det forutsettes at ny fastlege inngår samarbeidsavtale med legene ved Oppdal legesenter.

Oppdal legesenter er et veletablert og velfungerende legekontor bestående av 4 leger, hvor alle jobber som selvstendig næringsdrivende. 6 måneder i året har vi også LIS1 ved kontoret. Legekontoret er bemannet med erfarne og dyktige helsesekretærer. Listelengden for hjemmelen er på maks 650 pasienter. Tilknyttet stillingen er 10% kommunal stilling tilknyttet flyktningehelsetjenesten. Tiltredelse kan skje tidligere etter nærmere avtale med hjemmelshaver.

Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt, pr tid 9. delt vakt i vaktklasse 1. Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud. Økonomiske vilkår for overtagelse av praksisen etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver.

Under forutsetning av politisk godkjenning vil kommunen gi følgende tilbud:

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Oppdal kommune vil søke ALIS-tilskudd, sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og fulgt opp din utdanningsplan.

Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er fortrinnsvis ønskelig med lege som er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt. For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.

For nærmere opplysninger om hjemmelen kontaktes hjemmelsinnehaver: Katrine Gullestad, telefon 99293910, mail: gullestad@me.com eller rådgiver helse og omsorg: Frøydis Lindstrøm, telefon 99642934, mail: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Søknad sendes via elekstronisk søknadsskjema. Søknad kan alternativt sendes: Oppdal kommune, postmottak, Inge Krokans vei 2, 7340 Oppdal eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Vi har også ledig sommervikariat for lege sommeren 2022

Har du lyst til å kombinere arbeid og friluftsliv i sommer? Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a. eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultur sal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.

Oppdal kommune har ledig vikariat for lege i perioden 2. juli – 31. august ved Oppdal og Auna legesenter.

Oppdal kommune har 2 samlokaliserte legekontor med tilsammen 8 legehjemler og 1 LIS1 lege. Alle fastleger deltar i den kommunale legevakten. Du må ha kvalifikasjoner som norsk autorisasjon og rett til refusjon fra Helfo. Det er en fordel med erfaring fra allmennpraksis.

For spørsmål om stillingen kan du henvende deg til rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm Tlf 99642934.

Søknad sendes pr. e-post til Oppdal kommune v/Frøydis Lindstrøm – froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Merk din søknad med Legepersonal.no

Other jobs you may like