legepersonal.no
Post New Job
urgent

Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel

Heltid Levanger Kommune in Fastlege
  • Post Date : 23 mai 2022
Email Job
  • Share:

Job Description

Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel ved Kirkegata legesenter. Overdragelse etter avtale. Hjemmelen er godt driftet over mange år. Pasientpopulasjonen har vært stabil, og listelengde er per i dag 1184, men listetak er under reduksjon til 1000 pasienter ved naturlig avgang.

Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler. 3 leger er selvstendige næringsdrivende og 1 lege kommunalt ansatt ALIS. Legesenteret har et stabilt hjelpepersonell og moderne lokaler og fasiliteter. Praksisen ligger sentrumsnært i Levanger.

Fastlegehjemmelen som lyses ut er selvstendig næringsdrivende. I tillegg til basistilskudd tilkommer individuelt tilskudd fra kommunen. Se mer om tilskuddsordningen lengre ned i annonsen.

Levanger kommune har i dag totalt 22 fastleger fordelt på fire legesenter. Kirkegata legesenter ligger sentralt i Levanger, med utsikt over fjorden, rett over gata for sykehuset og legevakt. I samme bygg er det privatpraktiserende psykolog.

Organisasjonsform
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Legesenteret er organisert som sameie. Lokalene eies og drives av legesenteret.

Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og aksjonæravtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg tilkommer et individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester, også kalt «Levangermodellen». Les mer om dette nedenfor.

Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er totalintegrert webløsning med Helsenorge. Fleksible muligheter for å benytte journalsystemet utenfor kontoret.

Levangermodellen
Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet.
Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år.
For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga. kurs/hospitering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, – per pasient. For mer informasjon, se Temaplan for legetjenester.

Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Frosta og Inderøy. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale

Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper
Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
Basistilskudd og individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester
Veileder ved legesenteret, dersom lege som tilsettes er under spesialisering
Godt arbeidsmiljø og erfarent kollegium

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Levanger kommune

Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no

Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no

Navn: Børge Winther
Tittel: Fastlege, hjemmelsinnehaver
Telefon: 95107814
E-post: bwinth@online.no

Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
levanger.kommune.no/

Stillingstype
Fast stilling
Søknadsfrist
12. juni 2022
Start
03. oktober 2022
Stillingsprosent
100%

Märk din ansökan med Legepersonal.no

Other jobs you may like