legepersonal.no
Post New Job

Ledig fastlegehjemmel

Heltid Kragerø kommune in Fastlege , in Lege
  • Post Date : 2 november 2021
Email Job
  • Share:

Job Description

Ledig fastlegehjemmel
Vil du jobbe som fastlege i Kragerø og ha tilgang til en av landets mest solrike kyststripe?

Beskrivelse av stillingen og arbeidsstedet
Ledig fastlegehjemmel i veldrevet praksis med 4 allmennleger ved Legene i Løkkebakken, der 3 av legene er spesialister.

Legene i Løkkebakken ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke og erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år. Det planlegges å flytte legesenteret til nye moderne lokaler ved bryggekanten i sentrum.

Den ledige hjemmelen har en liste på rundt 630 pasienter og vil åpnes for inntil 700 pasienter fra august. Listen kan økes ytterligere. Det er gode muligheter for å etablere seg som fastlege i Kragerø, med gode inntjeningsmuligheter innenfor tilnærmet normal arbeidstid. Vi ønsker en samarbeidsvillig ny kollega velkommen til spennende arbeid i vårt legesenter. Vi ser gjerne at søker er ung og entusiastisk. Veiledning i spesialiseringsløp kan gis.

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med avtaleverk (ASA 4310). Kommunen vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk. Deltakelse i Kragerø kommunale legevakt etter gjeldende avtaler. Stilling kan om ønskelig tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner
Det søkes etter en lege med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.

Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.

Tilsetting og tildeling av hjemmel finner for øvrig sted etter gjeldende avtaleverk. Tiltredelse medio januar 2022. Søknadsfrist: 27.10.2021

Kontaktpersoner: Legene i Løkkebakken, v/ fastlege Kristin Rist tlf 9900 5380, eller Kragerø kommune v/ kommunalsjef Alv Dag Brandal, mob 414 10 739

Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Allmennmedisin
Stillingstype
Fast stilling
Søknadsfrist
27. oktober 2021
Stillingsprosent
100%

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune

Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristin Rist
Tittel: Fastlege
Telefon: 990 05 380
E-post: Anne.K.Rist@kragero.kommune.no

Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 414 10 739

Merk deres søknad med Legepersonal.no

Other jobs you may like