legepersonal.no
Post New Job
urgent

Kommuneoverlege

Heltid Gjerdrum Kommune in Lege , in Överläkare
  • Post Date : 22 desember 2021
Email Job
  • Share:

Job Description

Gjerdrum kommune søker en samfunnsengasjert og samarbeidsorientert kommuneoverlege som ønsker å bidra til å utvikle kommunens folkehelse og legetjenester. Kommuneoverlegen skal blant annet etablere et kommunalt legesenter. Videre må kommuneoverlegen arbeide tett med det psykososiale ressurssenteret opprettet etter leirskredet. Stillingsinnehaveren rapporterer til kommunedirektør og har en sentral og synlig rolle i kommunen.

Arbeidsoppgaver
Medisinskfaglig rådgiving i organisasjonen
Myndighetsoppgaver etter lov om psykisk helsevern
Overordnet smittevernfaglig ansvarlig i kommunen
Ansvar for andre oppgaver som etter lov er tillagt kommuneoverlegen
Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, forebyggende arbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
Folkehelsekoordinatorrollen er p.t. tillagt kommuneoverlegen
Ansvar for kommunale legetjenester
Bidra i samhandling med andre kommunale helsetjenester og med spesialisthelsetjenesten
Fagansvar, økonomisk og administrativt ansvar for fastlegeordningen i kommunen
Overordnet ansvar for LIS1-lege og lege i spesialisering
Ansvar for etablering, drift og utvikling av nytt, kommunalt legesenter
Deltakelse i kommunens kriseledelse

Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon, og fullført norsk turnus eller LIS1 (under kvalifikasjoner)
Ønske om spesialisering eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin, kommunen vil ev. tilrettelegge for slik spesialisering
Relevant erfaring
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B og disponere bil
Personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider som
Har engasjement for rollen
Er fleksibel, viser initiativ og er løsningsorientert
Er engasjert pådriver og inspirator i tverrfaglig samarbeid; kommunalt og interkommunalt
Ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgave
Ser lokalsamfunnets muligheter og utvikling
Liker å ha en sentral og synlig rolle i lokalsamfunnet og overfor politisk nivå
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt

Vi tilbyr
Et spennende og hyggelig arbeidsmiljø i kommunen
Et godt faglig samarbeid og nettverk med de andre fem kommunene i Gardermoregionen
Stor grad av frihet i tilrettelegging av eget arbeid
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
Lønn etter avtale og meget god pensjonsordning
Politiattest må framlegges ved ansettelse.

Kopier av attester og vitnemål må lastes opp digitalt med søknaden. Gjerdrum kommune praktiserer
meroffentlighet ved tilsettinger. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn for
bli unntatt offentlighet, vil søknaden bli offentliggjort. Søkeren blir informert og får mulighet til eventuelt å
trekke sin søknad før offentliggjøring, jf. offentleglova § 25

Kontaktperson
Navn: Frits Arne Eriksen
Tittel: Kommunedirektør
Telefon: 48990481

Märk eran ansökan med Legepersonal.no

Other jobs you may like