legepersonal.no
Post New Job

Haugesund Kommune – Ledige fastlegehjemler

Deltid Heltid Vikariat Haugesund kommune in Fastlege , in Lege
  • Post Date : 5 oktober 2021
Email Job
  • Share:

Job Description

Ledige fastlegehjemler
Allmennmedisin

Dersom du ønsker å jobbe med allmennmedisin i primærhelsetjenesten, er en av følgende hjemler garantert er noe for deg. Haugesund kommune er åpen for ulike kombinasjonsløsninger og ansettelsesforhold:
kombinasjoner mellom næring og fast ansettelse

fastlønnet, kombinasjon allmennlege og tilsynslege sykehjem
fastlønnet, allmennlege og tilsynslege helsestasjon/helsestasjon ungdom
stilling som ALIS.

Utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving dekkes. Meget gode lønnsbetingelser.
Følgende hjemler er ledig på kort varsel:

Fastlegehjemmel tilknyttet Flotmyr helsehus. Listestørrelse 1300 pas. Hjemmelen vil ved overtakelse kunne inngå i gruppepraksis ved helsehuset. Kontaktperson Stig Lillesund 97071296

Fastlegehjemmel lokalisert ved Bylegane. Listestørrelse 1500 pasienter som er valgt å dele i to lister à 750 pas. Kontaktperson Stein Roar Kringeland, tlf 90757311

Fastlønnet fastlegehjemmel, Bleikemyr legesenter. Listestørrelse 700 pas. Kontaktperson Teis Qvale tlf 48150987 og Åse Osmundsen tlf. 40246090

Vikariat, fastlønnet fastlegehjemmel, Bleikemyr legesenter. Listestørrelse 600 pas. Ledig frem til 31.07.21 med mulighet for videre ansettelse etter vikariatets utløp. Kontaktperson Teis Qvale tlf 48150987 og Åse Osmundsen tlf. 40246090

Deleliste ved Rossabø legekontor. Listestørrelse 1600 pas. Som alternativ er det mulighet for å inngå avtale om vikariat i deler av hjemmelen. Kontaktperson Marianne van Sighem Svindland, tlf. 93218232

Stillingstype
Fast stilling
Søknadsfrist
19. oktober 2021
Stillingsprosent
100%

Nærmere informasjon og rettledning om samtlige hjemler kan fås ved henvendelse til:

helsesjef Tone B. Steinsvåg, tlf 91382501, e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no,

kommuneoverlege Jostein Helgeland, tlf 52744128, e-post jostein.helgeland@haugesund.kommune.no;

Søknadsfrist: 19.10.21. men søknader vurderes fortløpende

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestert sendes: postmottak@haugesund.kommune.no

Merk søknaden: «Fastlege 21/14568» og Legepersonal.no

Other jobs you may like