Fastlege i 100% stilling – vikariat

Vik kommune
Published
2021-03-26
Location
Vik kommune, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Vik kommune har i underkant av 2700 innbyggjarar. Hovudnæringane er landbruk og industri, i tillegg til reiseliv og andre tenesteytande næringar. Vik ligg ved innfallsporten til Stølsheimen landskapsvernområde og er ein av fire vertskommunar for Nærøyfjorden verdsarvområde. Kommunen er elles kjend for eit rikt organisasjonsliv med gode og varierte tenestetilbod. Tenestemålet er nynorsk.

Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 305 tilsette fordelt på ca 260 årsverk og eit brutto driftsbudsjett på 330 mill.kr.

Fastlege i 100% stilling - vikariat frå snarast t.o.m. 10.04.2022.

Arbeidsoppgåver

- Allmennpraksis.
- Deltaking i legevakt.
- Offentlege legearbeid etter avtale.

Kvalifikasjonskrav

- Norsk autorisasjon som lege.
- Må beherske norsk skriftleg og munnleg.
Personleg eigenskapar

Ved tilsetjing vil ein legge vekt på personlege eigenskapar og samarbeidsevne.

Løns- og tilsetjingsvilkår

- Løn etter avtale.
- Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.
- Fridagar som kompensasjon for vaktordning.
- Godt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt.

Andre opplysningar

Søkjaren må ha førarkort for bil.
Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad

Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du grunngje dette i søknaden.
Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 57 69 82 00.

Navn
Marit Johanne Andersen
Tittel
Kommunalsjef Helse og velferd
E-post
marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
Mobil 90686227

Navn
Helge Johan Bjordal
Tittel
Kommuneoverlege
E-post
helge.johan.bjordal@vik.kommune.no
Arbeid
57698700

Søknadsfrist
07.04.21
Utlyst
24.03.21

Merk deres søknad med Legepersonal.no

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Fastlege i 100% stilling – vikariat
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/