Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, evt. i indremedisin/lunge/hjerte/endokrinologi.

Muritunet
Published
2021-03-16
Location
Valldal, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Muritunet tilbyr framtidsretta rehabiliteringstenester forankra i ein visjon om å sikre auka samfunnsdeltaking for alle pasientgrupper.

Institusjonen har eit stort tverrfaglig miljø med legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, idrettspedagogar, arbeidskonsulentar, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Utlyst stilling er 100%, med fast tilsetting. Legar utan spesialistkompetanse er og velkommen til å søke.

I tillegg til den stillinga som no vert lyst ut, består legestaben pr. i dag av 3 overlegar som samla sett har spesialitetane: Fysikalsk medisin og rehabilitering, Psykiatri, Klinisk sosialmedisin, Indremedisin og Lungemedisin.

Arbeidsoppgåver:
• Klinisk verksemd mot innlagde pasientar.
• Inngå som del av rehabiliteringssenteret sine tverrfaglege team.
• Internundervisning til øvrig fagstab og pasientar.
• Deltaking i forsking- og utviklingsarbeid.

Ønska kvalifikasjonar:
• Interesse og erfaring frå rehabilitering
• Vektlegger tverrfaglig samarbeid
• Erfaring med faglig utviklingsarbeid
• Har interesse for utvikling av fagfeltet
• Beherskar norsk munnleg og skriftlig

Vi kan tilby:
• Eit spanande og utfordrande arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg miljø.
• Gode muligheiter for å drive fagleg utviklingsarbeid
• Rettleiing etter behov
• Lønn etter avtale
• Pensjonsavtale i KLP

Søknad til:
Muritunet AS,
Grandegata 58, 6210 Valldal
elisabeth.kleive@muritunet.no

Kontaktpersoner
Navn: Ole Johan Høyberg
Tittel: Overlege
Telefon: 468 86 305
Navn: Elisabeth Slotsvik Kleive
Tittel: Adm. direktør
Telefon: 900 21 923

Søknadsfrist: 15.4.21

Merk deres søknad med Legepersonal.no

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, evt. i indremedisin/lunge/hjerte/endokrinologi.
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/