legepersonal.no
Post New Job
Featured

Overview

  • Posted Jobs 0
  • Viewed 133
  • Founded Since 1850

Company Description

Volvat setter alltid pasientens behov førstVolvat Medisinske senter er Norges første private sykehus og har over 30 års erfaring med å tilby pasienter ulike helsetjenester og redusere helsekøer. Volvatgruppen er et av landets ledende private helseforetak og er tilstede for pasienter over hele landet ut med 14 sentre plassert i Oslo, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø.Sentrene har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.Volvat eies av Ramsay Health, som også driver store sykehus og medisinske sentere i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore, Indonesia og Australia.Volvat har sykehusgodkjenning i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Tromsø. Volvats kvalitetsstrategi bygger på gruppens visjon ”Alltid til hjelp” og overordnet strategi forankret i moderne medisin og moderne ledelse.Volvat er kompromissløse når det gjelder pasientsikkerhet, kvalitet i leveransen og kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor er alle våre kliniske avdelinger ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015.Volvats administrerende direktør er Per Helge Fagermoen.

Våre verdier

Vi sikrer god kvalitet, medfølelse og omsorg med forankring i Volvats verdigrunnlag og fire hjørnesteiner:Moderne medisin:

Utvikling av nye medisinske metoder går raskt, eks operasjoner med tidligere overnatting utføres idag som dagkirurgi
Vi følger den medisinske utviklingen tett og lærer av hverandre
Vi utvikler standardiserte pasient- og behandlingsforløp samt måler og sammenligner kvalitetsparametere
Vi har en organisasjon med ledere som raskt innfører nye metoder i praksis

God informasjon:
God prisinformasjon
Våre ansatte har god kunnskap om Volvats tjenester
Vennlig behandling:
Vi skal utgangspunkt i pasientens livssituasjon og helsetilstand
Vi skal vise medfølelse og omsorg
Vi skal få pasienten til å føle seg sett og hørt
Vi skal ha høy respekt for «pasientens tid» med hensyn til evt. forsinkelser
Vi skal ha gode og effektive systemer for timebestilling og minimal ventetid
Hyggelige lokaler og riktig utstyr:
Moderne og funksjonelt medisinskteknisk utstyr og IT-systemer
Godt renhold og ryddige hyggelige lokaler
KvalitetVolvats kvalitetsstrategi bygger på Volvats visjon ”Alltid til hjelp” og vår overordnede strategi med utgangspunkt i moderne medisin og moderne ledelse.Pasientperspektivet danner grunnlaget for alt kvalitetsarbeid og bygger på våre fire hjørnestener:
Moderne medisin, dvs. basert på oppdatert kunnskap
God informasjon
Vennlig og respektfull pasientbehandling
Høy standard på omgivelser og utstyr

Vi skal:
Ha ledere på alle nivåer med tydelig kvalitetsansvar
Ha en åpenhetskultur internt og eksternt for å kunne avdekke, rette opp og forebygge
Ha brukervennlige og velfungerende kvalitetssystemer som inkluderer bla. styringsdokumenter og prosedyrer samt meldesystem for uønskede hendelser, klagesaker og forbedringsforslag.
Ha standardiserte og kvalitetssikrede pasientforløp
Fokusere på risikovurdering og risikohåndtering samt gjennomføre interne revisjoner
Etablere og implementere målbare kvalitetsparametere
Etablere og implementere opplæringsplan for nyansatte og plan for kompetanseutvikling
Gjennomføre kontinuerlige kundetilfredshetsundersøkelser
Oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten, samt følge andre nasjonale lover og retningslinjer
Dette oppnår vi ved moderne ledelse og ved å skape en lærende organisasjon. For å sikre dette i praksis er Volvatgruppen ISO sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015

Ønsker du å jobbe hos oss?Se våre ledige stillinger