legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 1
  • Viewed 26
  • Founded Since 1850

Company Description

Kommunen bildades på 1830-talet, samtidigt med flertalet andra norska kommuner.[8] Kommunen delades första gången 1895 varvid Vartdals kommun bildades. Andra delningen skedde 1917 då Hareids kommun bildades. Dagens kommungränser härstammar från 1964 då bland annat ön Eika överläts från Herøy kommun.[9]