legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 0
  • Viewed 97
  • Founded Since 1850

Company Description

Beskrivelse av arbeidssted
Praksisen er lokalisert ved Borgenhaugen legesenter, Legesenteret er en del av Iseveien Senter sammen med bl.a. apotek, fysioterapi senter og treningssenter. Hjemmelen har i dag et listetak på 900, og er ledig fra 1. mars 2022.
Det arbeider totalt fire fastleger i legesenteret, og alle legene har avtale med Sarpsborg kommune. Erfarne, stabile og driftige helsesekretærer.

Legesenteret inneholder 4 legekontor med separate gynekologirom, stort venterom, velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom og personalrom. Egen ambulanseinngang. Lokalene er moderne, lyse og luftige. Det er gode parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter. Legene har egne reserverte parkeringsplasser.
Det benyttes Pridok journalsystem. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med øvrige leger ved senteret.