legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 2
  • Viewed 13
  • Founded Since 1850

Company Description

Fakta om Sandefjord

Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med ca. 64 000 innbyggere. Du finner statistikk om Sandefjord hos Statistisk Sentralbyrå.

1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.