legepersonal.no
Post New Job
Featured

Oslo universitetssykehus HF

Overview

  • Posted Jobs 1
  • Viewed 11
  • Founded Since 1850

Company Description

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24.000 ansatte og har et budsjett på ca 23 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Active Jobs From Oslo universitetssykehus HF