legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 2
  • Viewed 17
  • Founded Since 1850

Company Description

Fakta om Oppdal

Oppdal er den sørligste  kommunen i Trøndelag. Over 55% av arealet på 2274 km2 er vernet. Innbyggertallet er ca 6950.

Det er korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund. Det er en av grunnene til at Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med ca 3.500 hytter.

Kommunen har en bred næringsstruktur. Industrien har den største verdiskapingen. Deretter følger handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Oppdal er dessuten den største «sauekommunen» i landet med ca. 45.000 dyr på beite. Av produkter er bygda kjent for Oppdalskiferen, en robust og vakker kvartsittskifer som brukes mye i byggeindustrien og i vei- og hageanlegg.