legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 1
  • Viewed 12
  • Founded Since 1850

Company Description

Omtale av arbeidsstaden
Bø Legesenter er eit akkurat passe stort legesenter med 7 legeheimlar og 1 turnuslege. Vi utvidar no til 8 heimlar, og lyser ut to(2) av desse som kommunalt fast tilsette legar. Kommunen ynskjer å tilby gode arbeidsvilkår og fastlønn. Dersom det er ynskje om drift som sjølvstendig næringsdrivande, vil kommunen legge til rette for dette. Heimlane vil få eit listetak på mellom 750 og 900 pasientar.

Kommunen kan tilby
Ein triveleg arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
Moderne og fine lokale.
Dyktige og erfarne helsesekretærar.
Kommunen stiller med alt nødvendig utstyr, lokale, drift av hjelpepersonell osv.
Det blir lagt til rette for veiledning og spesialisering.
Sjanse til å delta i utvikling av eigen arbeidsplass med hyggelege og engasjerte kollegaer.