legepersonal.no
Post New Job

Overview

  • Posted Jobs 0
  • Viewed 48
  • Founded Since 1850

Company Description

Beskrivelse av kommunevåpenet
Kommunevåpenet ble vedtatt i 1992, med følgende begrunnelse:
«Kommunevåpenet skal markere at Gjerdrum er ei jord- og skogbruksbygd ved fargevalg og motiv. Skigarden ivaretar dette, og har også direkte forbindelse til bygdenavnets opprinnelse.

En skigard er et vakkert og tradisjonsrikt byggverk, som gir assosiasjoner til trivsel, flid og nøysomhet. Den er der for å verne om bufeet, og verne om innmark og hager mot villdyr og ødeleggelse.»

Utførelsen er i sølv på grønn bakgrunn.

Bruk av kommunevåpenet
Kommunevåpenet skal alltid brukes når det er nødvendig å vise at Gjerdrum kommune utøver myndighet eller forvalter ansvar. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon.

Det er egne regler for bruk av kommunevåpen som finnes tilgjengelig på Regjeringens nettside.

Kommunevåpen og kommuneflagg.

Ӥ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.”

Hvis du ønsker å bruke kommunevåpenet, spør oss først, så misforståelser unngås.