Överläkare inom pediatrik

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har ca 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker nu ÖVERLÄKARE INOM PEDIATRIK.

Barn- och ungdomskliniken har vakanta överläkartjänster och befinner sig i ett expansivt skede, varför jag och kollegan Maria söker nya kollegor som vill fortsätta bygga upp vår klinik.

Vi erbjuder ett jobb där du kan utöva stort inflytande över verksamhetens utformning och där jourbördan är måttlig tack vara mångårigt samarbete med trogna långtidsvikarier från Ystad till Haparanda. I dagsläget har vi inte behövt använda oss av hyrläkare och vi anlitar välrenommerade mångåriga konsulter inom vissa nyckelområden.

Barn- och ungdomskliniken består av en vårdavdelning med 6 vårdplatser, en poliklinik med ca 4 000 besök per år samt barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Kliniken ansvarar för att leda habiliteringsverksamheten. Vi har även en ätstörningsmottagning med dagvård.

Vill du vara med och utveckla pediatriken på Åland – ett enspråkigt svenskt område några timmar från Stockholm men med boende i skärgårdsmiljö eller småstad?

Vi kan erbjuda ”konkurrensmässig” lön.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax

För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax

Arbetet börjar

enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till Ålands hälso- och sjukvård, barn- och ungdomskliniken, klinikchef Christian Johansson, PB 1055, AX22111 Mariehamn

Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN