Colosseumklinikken Medisinske Senter AS søker Gastroenterolog/kirurg

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige tjenester. Senteret består av en allmennmedisinsk del med 6 fastleger/allmennleger, 4 fulltids nevrologer/nevrofysiologer, 1 fulltids kardiolog, og 25 deltids spesialister innen kardiologi, gastroenterologi/kirurgi, psykiatri, gynekologi, ortopedi og fysioterapi.

Vår gastroenterologiske avd har drevet siden 2005. Initialt helprivat, men i senere tid også med Frittbehandlervalg for det offentlige. Frittbehandlervalg dekker endoskopiske tjenester og i 2018 gjennomførte vi ca 2500-3000 slike undersøkelser.

Colosseumklinikken Medisinske Senter er i sterk utvikling, og målet til klinikken er å være en leverandør av kliniske helsefaglige tjenester av høy kvalitet.
Våre lokaler ligger sentralt på Majorstuen i Oslo.

Det er ledig engasjement (100 % stilling) som gastroenterolog/kirurg.

Kontaktinfo:
Lars Kristian Gullestad (gullestad@ckms.no)
Tlf: 23 19 60 40/ 93 28 12 18

Søknad sendes Lars Kristian Gullestad, Colosseumklinikken Medisinske Senter, Sørkedalsveien 10C, 0369 Oslo, Tlf 23 19 60 40, eller via e-mail.

Arbeidsoppgaver: 

 • Gastroendoskopiske tjeneter
 • Bidra til administrasjon av henvisninger
 • Videreutvikle vår gastroenterologiske/kirurgiske avdeling og av legesenteret som helhet.

 Kvalifikasjoner:

 • Spesialist
 • Nøyaktig, selvstendig
 • God evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Dedikert romslig arealer avsatt til undersøkelse
 • Laboratorium for prøvetakning.
 • Et spennende og dynamisk tverrfaglig arbeidsmiljø, hvor gastroenterologiske problemstillinger er en integrert del av virksomheten.
 • Legesenter med solid økonomi og i bra utvikling.
 • Et trivelig miljø med engasjerte medarbeidere.
 • Ubyråkratisk senter.
 • Lønn etter avtale
 • Dagarbeidstid, 37,5 t uke.
STILLINGSKATEGORI
Privatpraktiserende spesialist

ARBEIDSGIVER:

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

KONTAKTPERSON:

Lars K Gullestad
Daglig leder
Telefon: 93281218
gullestad@ckms.no

HJEMMESIDE:

https://ckms.no/

SØKNAD SENDES:

Send søknad på mail

ARBEIDSSTED:

COlosseumklinikken Medisinske Senter
Sørkedalsveien 10c
0369 OSLO

Merk deres søknad med Legepersonal.no